Aansprakelijkheid schade

Aansprakelijk gesteld wat nu?

Uw wordt aansprakelijk gesteld voor een door u, uw kinderen of uw werknemers veroorzaakte schade. Meldt een dergelijke aansprakelijkstelling zo snel mogelijk bij uw verzekeraar. Zij zullen in vele gevallen een expert inschakelen die de oorzaak van het ontstaan van de schade zal onderzoeken en de schade bij tegenpartij zal gaan vaststellen. Uw verzekeraar zal zich daarna verder bezig houden met het beoordelen van de aansprakelijkheid.

Wat kunnen wij voor u doen bij een aansprakelijkheid schade

Wanneer AdViDex opdracht krijgt van een verzekeraar om de schade op basis van aansprakelijkheid te onderzoeken en vast te stellen, zullen wij dat met uiterste zorgvuldigheid uitvoeren. Aansprakelijkheid is in de Wet geregeld. Iemand kan zich moreel aansprakelijk voelen voor een schade terwijl hij dat wettelijk gezien niet is. Uitleg hierover is van essentieel belang.

Kosten

De kosten van het inschakelen van AdViDex zijn vrijwel altijd gedekt door uw verzekeraar, mocht dit niet het geval zijn informeren wij u van te voren.

Schade vaststelling bij aansprakelijkheid

Wanneer een schade op basis van aansprakelijk moet worden vastgesteld zal de expert deze moeten vaststellen op basis van herstelkosten, tenzij herstel niet verantwoord mogelijk is gezien de ouderdom of de aard van de schade. Dan zal de schade op basis van dagwaarde of restwaarde worden vastgesteld. Kwaliteit en ouderdom van de beschadigde zaken zijn van belang voor het vaststellen van de juiste dag- of restwaarde.

Contact opnemen