Wat is een schade-expert?

De schade-expert

Een schade-expert is een onafhankelijk iemand die ingeschakeld wordt bij een schade aan uw opstal, inboedel, inventaris goederen enz.
De taak van de expert is om de omvang en oorzaak van de schade vast te stellen en het schade traject te begeleiden. Kortom de schade-expert staat tussen u en uw verzekeraar in en draagt zorg voor de juiste afwikkeling van uw schade.

Welke taken heeft de expert bij schade?

Een expert heeft diverse taken bij schade echter zijn de 2 belangrijkste het vaststellen van de oorzaak van de schade en de kosten van de schade inzichtelijk maken. De ander taken van de expert zijn:

  • Begeleiden van het schade traject
  • De toedracht en oorzaak van de schade onderzoeken
  • De schade omvang bepalen
  • De eventuele uit te voeren maatregelen met u doornemen
  • Het herstel van de schade in gang zetten
  • Rapporteert zijn of haar bevindingen naar uw verzekeraar

Wat doet de verzekeraar met het schaderapport opgesteld door de schade-expert?

Uw verzekeraar ontvangt het rapport van de expert en beoordeeld vervolgens de oorzaak en toedracht van de schade.
Als de oorzaak en toedracht conform de polisvoorwaarden een gedekt evenement betreft gaat uw verzekeraar over tot betaling.
​Dit houdt in dat de verzekering het bedrag conform het schaderapport uitbetaald of aan de hersteller de factuur voldoet.

 

Schade niet gedekt?

Het kan voorkomen dat een schade niet gedekt is op de polis of dat uw verzekeraar aangeeft dat de schade niet gedekt is op de polis. Dit houdt in dat u zelf voor de kosten van de schade opdraait. Kunt u dan niks meer doen als de schade niet gedekt is en u het er niet eens bent met de beoordeling van uw verzekeraar of met het schadebedrag dat vastgesteld is door de expert? Jawel in de meeste gevallen heeft u recht op een contra-expertise.

Contra-expertise

U bent het niet eens met de expert die ingeschakeld is door uw verzekeraar en wilt graag een second opinion aanvragen? Zoals eerder vernoemd heeft u in de meeste gevallen recht op een contra-expertise, dit staat in uw polisvoorwaarden vermeld. Lees hier wat een contra-expertise doet of hoe wij u hiermee van dienst kunnen zijn.

Kosten schade-expert

De kosten van een schade-expert worden vergoed door uw verzekeraar, evenals de kosten voor een contra-expert. Over het algemeen zit hier bij uw verzekeraar alleen de voorwaarde aan dat de expert is aangesloten bij een Gedragscode Expertiseorganisatie.

Waarom AdViDex?

​Wij als AdViDex hebben niet voor niets het motto ‘U moet krijgen waar u recht op heeft’. Dit motto houdt in dat wij altijd streven naar een eerlijke en reële schade afwikkeling. Vanzelfsprekend hebben onze schade-experts en specialisten jaren lange ervaring op het gebied van schade. Ook streven wij ernaar om u schade zo snel mogelijk en adequaat af te handelen. Want wij begrijpen ook dat u niet gevraagd heeft om de schade en lossen het graag samen met u op.

Contact opnemen