Taxatie

AdViDex Taxatie

Op het moment dat u te maken krijgt met schade, wordt vaak pas duidelijk hoe u verzekerd bent. Het komt nogal eens voor dat mensen onderverzekerd blijken te zijn, met een financieel nadeel als gevolg.

Goed nieuws: dit kan voorkomen worden!

Het is belangrijk dat eigendommen op het moment van verzekeren getaxeerd zijn door een deskundig taxateur. Alleen een verzekeringspolis op basis van een vaste taxatie in combinatie met een taxatierapport verzekert een optimale dekking. Zie daarvoor ook de regeling in artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.

Juiste waarde

Als u bij schade onderverzekerd bent, dan krijgt u slechts een gedeelte van de schade vergoed. Bent u te hoog verzekerd, dan hebt u te veel premie betaald. Gebouwen en bedrijfsobjecten worden verzekerd tegen de herbouwwaarde. Door het laten verrichten van een taxatie door een deskundige wordt de juiste herbouwwaarde vastgelegd.

Volgens het verzekeringsrecht mag een verzekerde er bij schade niet op vooruit gaan. Laat voor de duidelijkheid en om discussie te voorkomen de waarde van uw eigendom vastleggen door middel van een taxatie. Met dat taxatierapport staat de waarde vast. Als er vervolgens schade is, wordt het bedrag uitgekeerd waar u recht op heeft.

De voordelen van een taxatierapport:

Voorkom onnodige stress en laat vooraf uw eigendommen deskundig taxeren.

Onze taxateurs kunnen de waarde van uw eigendommen vastleggen in een taxatierapport ingevolge artikel 7:960 BW.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

  • Een duidelijke vermelding van de verzekerde (on)roerende zaken
  • Het is bindend
  • Het voorkomt discussie
  • Het versnelt de schadeafwikkeling
  • Het voorkomt onderverzekering
  • De uitkering dekt de schade
Contact opnemen