Taxatie

Waarom is een taxatierapport van belang?

Onverwachte schade kan snel gebeuren. Om ervoor te zorgen dat u goed verzekerd bent in geval van schade, is het belangrijk om een goede verzekering te hebben. Dankzij uw tussenpersoon of verzekeringsadviseur kiest u uit het uitgebreide aanbod van verzekeringsmogelijkheden.

Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat maar liefst 50% van de bedrijven failliet gaat één jaar na een brand. Om ervoor te zorgen dat uw onderneming kan blijven voortbestaan na schade, werkt Advidex graag samen met u om te kijken wat we kunnen doen om dit te waarborgen.

Risico’s in kaart brengen

Een goede eerste stap om schade te voorkomen is brandpreventie. Advidex kan middels een inspectie de risico’s in kaart brengen, zodat u passende maatregelen kunt nemen om schade te voorkomen. Hoewel niet alle schade te voorkomen is, aangezien niet elke schade opzettelijk wordt veroorzaakt, is het geruststellend om te weten dat u niet onder- of over verzekerd bent. Advidex kan een grondige taxatie uitvoeren conform artikel 7:960 BW, waardoor u wettelijke zekerheid en optimale dekking heeft voor uw verzekerde zaken.

Bepalen herbouwwaarde

Gebouwen worden meestal verzekerd op basis van de herbouwwaarde, dat is het bedrag dat nodig is om het gebouw op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming en functie te herbouwen. Bij het bepalen van de verzekerde waarde wordt een schatting gemaakt van de herbouwwaarde, bijvoorbeeld op basis van de aankoopprijs, historische bouwkosten of investeringsoverzichten. Maar is deze waarde wel correct en actueel? En welke elementen worden meegenomen in de definitie van het gebouw? Een onjuiste waarde kan ernstige gevolgen hebben met alle bijbehorende risico’s.

Belang herbouwwaarde

Als de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke herbouwwaarde, is er sprake van onderverzekering. Bij schade wordt slechts een deel vergoed, wat financiële problemen kan veroorzaken en de continuïteit van uw bedrijf kan bedreigen. Bij een te hoog geschatte herbouwwaarde betaalt u weliswaar premie, maar de uitkering zal nooit hoger zijn dan de werkelijk geleden schade.

Herbouwwaarde vaststellen

Het is daarom van groot belang om de juiste herbouwwaarde vast te stellen. Onze taxateur heeft de kennis en ervaring om een taxatierapport op te stellen volgens artikel 7:960 BW, waarin de juiste herbouwwaarde van uw pand wordt vermeld. Het rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van het gebouw en geeft duidelijk aan wat er in de taxatie wel en niet is meegenomen.

Taxatie van uw inventaris

De waarde van uw verzekerde zaken staan in de polis vermeld, samen met clausules die bepalen hoe de uitkering na schade wordt berekend. Vaak wordt de nieuwwaarde gehanteerd, het bedrag dat nodig is om de inventaris opnieuw aan te schaffen. U verwacht dan ook dat bij schade de nieuwwaarde wordt vergoed.

Echter, door gebruik, slijtage en afschrijving neemt de waarde van de inventaris af ten opzichte van de nieuwwaarde. Als de waarde van de inventaris lager is dan 40% van de nieuwwaarde (indemniteitsbeginsel), wordt de schade vastgesteld op basis van de dagwaarde. Dit gebeurt gemiddeld drie jaar na aanschaf van de inventaris. Het tekort dat hierdoor ontstaat, moet uit eigen middelen worden betaald, wat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kan brengen.

Onderverzekering

Samen met uw tussenpersoon heeft u de verzekerde som van de inventaris bepaald. In de praktijk maken ondernemers vaak een ruwe schatting van de waarde van hun inventaris, bijvoorbeeld op basis van investeringsoverzichten of activastaten. Hierdoor ontbreken vaak belangrijke elementen, waardoor de werkelijke waarde van de inventaris niet overeenkomt met de geschatte waarde. Dit wordt onderverzekering genoemd, waarbij bij schade slechts een deel wordt vergoed.

Schadeclaim

Bij een schadeclaim moet de hoogte van de schade worden aangetoond, bijvoorbeeld aan de hand van facturen. Dit kan vooral bij grote schades een ingewikkelde en tijdrovende klus zijn. Om dit te voorkomen, kunt u ervoor kiezen om een taxatierapport op te laten stellen volgens artikel 7:960 BW. Dit rapport brengt de volledige inventaris of bedrijfsuitrusting in kaart en wordt opgenomen in uw verzekeringspolis als bewijsstuk bij schadeclaims.

Inventaris in gehuurd pand

Wanneer de inventaris zich bevindt in een gehuurd pand, zijn er vaak investeringen gedaan door de huurder in de bouwkundige aspecten van het pand, zoals de elektrische installatie, vloer- en wandafwerkingen of het plaatsen van binnenwanden. Deze investeringen vallen onder het huurders- of eigenaarsbelang, en worden net als het gebouw verzekerd op basis van de herbouwwaarde, omdat na schade opnieuw geïnvesteerd moet worden in deze bouwkundige voorzieningen. Het huurders- of eigenaarsbelang wordt beschreven en berekend op basis van de gerealiseerde bouwkundige aanpassingen.

Taxatierapport in verzekeringspolis

Met een geldig taxatierapport opgenomen in uw verzekeringspolis profiteert u van de voordelen die een taxatie met zich meebrengt. De meeste verzekeraars hanteren een specifieke geldigheidsduur voor taxatierapporten: 3 jaar voor inventaris en 6 jaar voor gebouwen. Zodra de geldigheidsduur verstreken is, gelden de reguliere polisvoorwaarden en wordt bij schade de dagwaarde uitgekeerd, met het risico van onder- of oververzekering. Om dit te voorkomen, is een hertaxatie van inventaris of gebouwen noodzakelijk. Advidex zal u tijdig op de hoogte stellen van het verlopen van het rapport en u een passend voorstel doen voor de hertaxatie.

De voordelen van een taxatierapport:

  • Een duidelijke vermelding van de verzekerde (on)roerende zaken
  • Geen onder- of oververzekering.
  • Gegarandeerde waarde-uitkering bij onherstelbare schade.
  • Geen toepassing van de 40%-regeling of indemniteitsbeginsel.
  • Uitgebreide rapportage die duidelijkheid geeft over welke zaken verzekerd zijn onder de opstal, huurders- of eigenaarsbelang en/of inventaris.
  • Het is bindend
  • Het voorkomt discussie
  • Mogelijkheid tot afwijkende waarde grondslag.
  • Snellere afhandeling van schadeclaims (geen noodzaak om facturen te overleggen, het taxatierapport dient als 'bewijs').

Risico-inspectie

Een risico-inspectie richt zich op preventie in plaats van genezing, voor effectief risicobeheer. Door het identificeren, analyseren en beoordelen van potentiële risico’s kunnen tijdig passende preventieve maatregelen worden genomen, om grootschalige schades te voorkomen. Het rapport van de inspectie bevat gedetailleerde beschrijvingen van de risico’s en advies over geschikte preventieve maatregelen. Elke inspectie wordt op maat uitgevoerd, afgestemd op het bedrijf en de specifieke situatie, en de rapportages kunnen ook van waarde zijn bij het afsluiten van een brandverzekering.

Hulp bij taxatie?

Heeft u hulp nodig bij een taxatie? AdviDex staat voor u klaar. Wij bieden professionele ondersteuning en expertise bij het taxeren van verschillende soorten eigendommen. Neem gerust contact met ons op via 0546 – 603 976 of via info@advidex.nl. Onze ervaren taxateurs helpen u graag.

Contact opnemen