Mijnbouwschade

AdViDex Expertise BV blijft opkomen voor gedupeerden naar aanleiding van de gaswinning schade, tegenwoordig genoemd mijnbouwschade. Na het bestuderen van het nieuwe schade protocol is er nu de mogelijkheid om een eigen adviseur c.q. eigen deskundige in te schakelen. Deze deskundige mag u bij staan in de besprekingen met de door de overheid aangestelde zaakbegeleider. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om u op deze manier in te lichten. Wij staan u nog steeds graag bij tijdens het gehele proces van het begin tot het eind.

Wat doen wij voor u als eigen deskundige?

Gezien dat de meeste gedupeerden al een x aantal rapporten hebben ontvangen, die in opdracht van het CVW zijn opgemaakt, maken wij deze rapporten eerst inzichtelijk en inspecteren wij uw woning op nieuwe en/of verergerde schades. Vervolgens melden wij de schade voor u aan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. Tijdens het bezoek van de door de stichting gekozen expert nemen wij meteen met die expert de schade door. Na het bezoek van de expert zullen wij onze bevindingen kenbaar maken aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. Mochten u en wij het niet eens zijn met de expert, dan zal onze expert de vervolgstappen voor u uitzetten, dit kan zijn een contra-expertise of een andere expert inschakelen.

Wij zullen er tijdens het traject alles aan doen om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Tevens nemen wij voor u alle communicatie met de betrokken partijen uit handen en houden wij u van het gehele traject op de hoogte. Belangrijke acties worden vanzelfsprekend alleen uitgezet met uw goedkeuring en medeweten.

Waarom kiezen voor AdViDex bij mijnbouwschade?

  • Alle nieuwe, verergerde en oude schades in een keer in beeld.
  • Een partij die alles voor u regelt.
  • Geen onnodige correspondentie met veel verschillende partijen.
  • Ervaren en deskundige schade-experts die bekend zijn met de schade ten gevolge van gaswinning.
  • U krijgt waar u recht op heeft.
  • Minder stres omdat een partij alles voor u in goede banen lijdt.
  • Een aanspreekpunt

AdViDex inschakelen voor schade ten gevolge van gaswinning

Wilt u ons inschakelen? Vul dan onderstaand formulier in of bel 0546-603 976. Wilt u eerst een vrijblijvend gesprek op het schade adres? Vul dan ook onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact op om een vrijblijvende afspraak met u in te plannen.

Kosten?

Voor het optreden als eigen deskundige, c.q. adviseur zijn voor u geen kosten aan verbonden. Wij factureren onze kosten aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouw.